TOZ EMİŞ SİSTEMLERİ

Bilindiği üzere insanların sürekli olarak hareket halinde olması ve makinelerin çalışmasından ötürü, ciddi anlamda bir toz oluşumu ortaya çıkar. Bu tozlar, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasına engeldir ve bu nedenle toz toplama sistemleri bu konuda büyük bir önem taşımaktadır. Sağlıklı ve az miktarda toz oluşumuna sahip olan çalışma ortamları, toz toplama sistemleri sayesinde bu ortamı oluşturmaktadır. Sadece toz için değil, metal buharı, duman, buğu ve gaz gibi birçok çevreyi kirleten etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin havada yayılmadan,en kısa süre içerisinde kaldırılması gerekmektedir ve yine bu konuda toz toplama sistemleri devreye girerek, havada oluşan bu tür problemleri ortadan kaldırmaktadır. Toz toplama sitemlerinin daha çok, endüstriyel toz toplama sistemleri adıyla duyulduğunu söylemek mümkündür.

Havalandırma sistemlerinin bulunduğu herhangi bir ortamda da bulunmakta olan toz toplama ünitesi veya sistemleri, gerek fabrikalarda, gerek endüstriyel alanlarda, gerek her türlü üretim alanında ve gerekse kirli havanın bulunduğu her türlü ortamda, kullanılması gereken sistemlerdir. Bir ortamda, makinelerden ötürü, üretim faaliyetlerinden ötürü, gazların ateşlenmesinden ötürü, insan hareketliliğinden ötürü ve her türlü nedenden ötürü, toz parçaları ya da benzeri maddeler oluşabilmektedir. Bu maddelerin solunulması, insan sağlığı açısından çok büyük bir önem taşıyabilmektedir. Bu durum nedeniyle ve insan sağlığının korunması açısından mutlak suretle, toz toplama ünitelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Havanın temizlenmesi ve sağlıklı çalışma ortamının oluşması konusunda bu ünitelerin veya sistemlerin önemi çok büyüktür. Öte yandan yapının boyutuna ve kullanım amacına göre de, toz toplama ünitesi çeşitleri değişebilmektedir.