YANGIN DAMPERİ

Aynı ürün ailesinde değelendirilse de Yangın-Duman Damperleri ile Duman Kontrol Damperleri hem tasarım hem de işlev açısından çok farklı ürünler. Yangın-Duman Damperleri havalandırma kanalları üzerinden sıcaklık ve dumanın yayılımını engelleyen cihazlardır. Duman Kontrol Damperleri ise duman tahliye sistemlerinde dumanı yönlendirmek için kullanılan ürünlerdir.

Yangın Damperi sadece normal havalandırma tesisatında tedbir amaçlı kullanılırken, Duman Kontrol Damperleri duman tahliyesi için kurulan sistemlerin aktif bir parçasıdır.